പോസ്റ്റുകള്‍

മാർച്ച്, 2024 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

റമദാൻ 1,1445

 പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു." അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നു, ഭരണാധികാരി പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും ഉപദേശിക്കുന്നു, അതൊരു നീഗ്രോ അടിമയാണെങ്കിൽ പോലും".